INTRODUCERE

Kodi Academy este denumirea comercială a SC Kids Overcome Impossible SRL, persoană juridică cu sediul în București, Sector 6, Str. Iuliu Maniu Nr. 74-76, Bl. 5, Sc. A, Ap. 32 , Sc. A, Ap. 32 , înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J40/11829/2020, având CUI 43064385, numită în continuare Kodi Academy.
Prezenta Politică de Confidențialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm și/sau dezvăluim date cu caracter personal și diversele drepturi si optiuni de care dispuneti in acest sens.
Vă rugăm să consultați și Politica Cookie detaliată în acestea, în care se explica folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul platformei noastre.
În mod normal, website-ul poate fi utilizat fără introducerea de date cu caracter personal. Când date cu caracter personal sunt colectate pe site acestea sunt colectate întrucât persoana interesată furnizează aceste date în mod voluntar, cum ar fi situația în care o persoană interesată aplică pentru a participa la cursurile susținute de Kodi Academy sau la evenimentele organizate de Kodi Academy.
Kodi Academy colectează și prelucrează datele pe care utilizatorii site-ului sau viitorii cursanți, precum și părinții/tutorii/bunicii acestora, aleg, în mod liber, să le furnizeze. De asemenea, e posibil ca Kodi Academy să prelucreze date persoanle ale persoanelor care, la un moment dat, au fost interesate de un eveniment organizat de noi sau au fost interesate să primească noutăți în ce privește activitatea noastră, au participat la un eveniment organizat de noi sau alte persoanelor care aplică în vederea recrutării pentru o poziție în cadrul organizației noastre.
Politica de confidențialitate a Kodi Academy se aplică oricărui vizitator/utilizator al site-ului, precum și oricăror date cu caracter personal prelucrate de către Kodi Academy.
În măsura în care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către Kodi Academy va sfătuim să nu ne accesați site-ul, să nu va înregistrați sau să nu ne transmiteți documente/informații care conțin date cu caracter personal.

CINE PRELUCREAZA DATELE DVS. CU CARACTER  PERSONAL

Kodi Academy este denumirea comercială a SC Kids Overcome Impossible SRL, persoană juridică cu sediul în București, Sector 6, Str. Iuliu Maniu Nr. 74-76, Bl. 5, Sc. A, Ap. 32  , înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J40/11829/2020, având CUI 43064385, numită în continuare Kodi Academy.Operatorul datelor dvs. este Kodi Academy.

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM 

Kodi Academy colectează și prelucrează datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziția organizației, prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin înscrierea la cursurile sale, prin completarea formularelor puse la dispoziție de către Kodi Academy, on line sau off line, prin contactarea academiei, prin una din modalitățile puse la dispoziția dvs.(chat, telefon, e-mail) sau din surse publice.
De asemenea, în cazul accesării site-ului nostru, colectăm informații cu ajutorul modulelor cookie („cookie-uri de sesiune” și „cookie-uri persistente”) pentru a ne ajută să va identificăm atunci când vizitați Website-ul și să dezvăluim module cookie cu agenți de publicitate sau rețele de publicitate terță parte.
De asemenea, este posibil ca terțe părți, având calitatea de furnizori de aplicații, instrumente, widget-uri și plug-in-uri de pe site-ul nostru, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacțiunea dumneavoastră cu respectivele platforme. În această situație, datele sunt colectate direct de acei furnizori, ceea ce înseamnă că în legătură cu colectarea de date făcută de către furnizorii respectivi, persoanele ale căror date sunt prelucrate de către aceștia trebuie să consulte politicile de protecția datelor și notele de informare ale acelor furnizori întrucât, în cazul acelei prelucrări, se aplică politicile furnizorilor. Sub rezerva legislației aplicabile, Kodi Academy nu este responsabilă pentru practicile acestor furnizori privind protecția datelor.
Următoarele tipuri de date cu caracter personal pot fi prelucrate de Kodi Academy:
Nume, prenume părinți/bunici/copii
Imagini fotografice/video/audio
Vârsta copilului
Date de contacte: adresă de e-mail, număr de telefon, localitatea/orașul în care locuiești

CUM COLECTEAZA KODI ACADEMY DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. în anumite împrejurări, inclusiv:
În momentul în care navigați, solicitați informații, completați formulare sau interacționați pe website-ul nostru.
În momentul în care ne contactați, prin intermediul datelor de contact, chat, adresei de e-mail sau al numărului de telefon, paginilor noastre din social media, pentru a ne cere informații și /sau detalii despre programul educativ pe care Kodi Academy îl pune la dispoziția persoanelor interesate, respectiv formulați o reclamație și/sau o sesizare.
În momentul în care ne puneți, în orice fel, la dispoziție, informații despre dvs., în vederea participării la evenimentele noastre și/sau înscrierii în cadrul academiei.
În momentul în care ne transmiteți datele (CV-uri) pentru ocuparea unei poziții în cadrul entității noastre sau că parte a formularului de aplicăție pentru înscrierea la programul de cursuri.
În momentul în care participați la evenimentele noastre și completați formulareale specifice, cu această ocazie.
În anumite împrejurări, colectăm date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursă terță. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de pe canalele de social media sau prin intermediul targurilor școlare. Va rugăm să citiți termenii și condițiile de confidetialitate a respectivelor portaluri, respectiv organizatorilor targurilor. În orice caz, cu privire la datele pe care la colectăm de la terți, prezențele condiții se aplică corespunzător.

TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care reprezintă o prelucrare, conform legii, (cum ar fi, dar fără a se limita la colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea este necesară în vederea încheierii și/sau executării unui contract cu dvs. – pentru înscriere la cursurile Kodi Academy sau pentru ocuparea unei poziții în cadrul organizației noastre;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Kodi Academy, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează asupra acestor interese.
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Kodi Academy pentru promovarea activității și acțiunilor sale, în vederea atingerii scopurilor academiei.
Prelucrarea este efectuată în temeiul consimtamantului dvs. prealabil și explicit, în cazul fotografiilor/înregistrărilor video/ înregistrărilor audio efectuate în cadrul evenimentelor noastre, exprimat la înscrierea la eveniment, printr-un formular completat în prealabil. Va puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la utilizarea fotografiilor/ înregistrărilor video/ înregistrărilor audio, prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@kodiacamedy.com, retragerea consimtamantului producând efecte pentru viitor, fără a afecta prelucrările efectuate până la momentul retragerii consimtamantului.

IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Va putem folosi datele cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:
Parcurgerea procesului de înscriere în cadrul cursurilor Kodi Academy
Informarea dvs. cu privire la activitatea și acțiunile Kodi Academy;
Evaluarea evenimentelor organizate de Kodi Academy;
Furnizarea ofertei educaționale Kodi Academy;
Soluționarea oricăror cereri și /sau reclamații solicitate de dvs. cu privire la programul educațional;
Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor și de arhivare)
Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dvs.;
Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-ul și celelalte sisteme;
În scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
Dacă ai aplicat pentru ocuparea unei poziții în cadrul entității noastre,  datele furnizate sunt necesare pentru a identifica dacă experiență dvs. profesională și pregătirea dvs. sunt potrivite pentru poziția pentru care ați aplicat.
Pentru promovarea activităților academiei și comunicarea cu dvs. pentru a va ține la curent în ceea ce privește Kodi Academy, anunțuri și alte informații cu privire la oferta educațională a Kodi Academy, precum și evenimente și proiecte Kodi Academy;
Publicarea pe Internet, în scopul prezentării şi promovării activităţii Academiei: site-ul Academiei, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest.
Realizarea şi distribuirea către publicul larg a materialelor tipărite de prezentare şi promovare a Academiei
Transmiterea de către Academie a materialelor vizuale şi audio către terţi în scopul exclusiv al realizării de materiale publicitare audio şi/sau video şi/sau presă scrisă în vederea promovării activităţii Academiei. 
În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.
În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dvs., va putem prelucra datele cu caracter personal și în scopul promovării acțiunilor desfășurate în evenimentele dvs., în ceea ce privește imaginea dvs.
Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să va afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:
Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție.
Putem folosi date cu caracter personal agregate și statistici în scopul monitorizării folosirii website-ului Kodi Academy.
De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu entitățile asociate Kodi Academy (entități afiliate, organizații fondatoare, parteneri în desfășurarea programului educațional), precum și societăților împuternicite – în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afară Kodi Academy (furnizori pentru diverse servicii, cum ar fi servicii administrare și găzduire site, servicii administrare și găzduire platforma educațională, servicii de publicitate, servicii de consultant financiară, juridical, contabila) în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Kodi Academy va păstra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;
În cazul în care decizi să te înscrii la cursurile oferite de Kodi Academy prin completarea formularului de înscriere, înțelegi și ești de acord că:
Datele introduse vor fi colectate prin intermediul platformei Webflow.
Orice date vei introduce în formularul de aplicare aflat pe platforma Webflow vor fi supuse Politicii de Confidențialitate a Google;
Datale introduse în formularul de aplicare aflat pe platforma Webflow vor fi salvate de către Google în cadrul Comunității Europene;
Google va fi responsabil pentru procesarea datelor furnizate de către ține prin intermediul formularului de aplicare aflat pe platforma Webflow.
De asemenea, Kodi Academy își rezervă dreptul de a transferă datele dumneavoastră personale în cazul unor operațiuni de transfer al patrimoniului sau părți ale patrimoniului către terți cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele colectate prin plug-în-urile și widget-urile terțelor părți de pe site-uri (cum ar fi JotForm, Google Form) sunt colectate direct de furnizorii de plug-în-uri și widget-uri. Acestor date li se aplică politicile de protecția datelor ale respectivilor furnizori, Kodi Academy neavând nicio răspundere față de prelucrarea datelor de către aceștia.
Altfel, va vom divulgă datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale.
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terțe persoane sau către parteneri în scopuri de marketing direct.

PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau acelea alea contractorilor noștri. Am adoptat toate măsurile ce se impun, atât cu privire la persoanele care intră în contact cu datele, spațiile în care sunt prelucrate datele, cât și cu privire echipamentele tehnice utilizate în legătură cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranță, cu asigurarea confidențialității acestora și împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă oferim posibilitatea de a actualiza/modifică informațiile personale de identificare și la dezabonarea de la buletine de știri și e-mailuri de marketing.
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă va schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau orice alte date pe care ni le-ați furnizat anterior sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., va rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la adresa contact@kodiacademy.com

CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Kodi Academy a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat și Kodi Academy nu mai are obligația legală de a continuă să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Kodi Academy a unui drept al dvs. sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanța.
Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocam datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioada de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 5 ani de la dată finalizării cursurilor și în 5 ani de la dată introducerii datelor pentru alte Evenimente organizate de Kodi Academy sau în cazul în care v-ați oferit datele pentru a află informații despre organizație și despre acțiunile pe care această le întreprinde.

DREPTURILE DVS. IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezervă anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
1. Dreptul de a cere Kodi Academy accesul la aceste date.
Aveți dreptul de a obține de la Kodi Academy o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la următoarele informații: ce date prelucrăm, în ce scop, dacă acestea au fost divulgate terților și cui, precum și perioada de stocare a acestor date. Va vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveți în ce privește datele personale, drepturi detaliate în prezența politică. Aveți dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxa. Puteți solicită comunicarea informațiilor de mai sus în format electronic, situație în care datele vor fi furnizate într-un format electronic utilizat de noi în mod curent, cu excepția cazului în care solicitați comunicarea acestora în alt format.
2. Dreptul de a cere Kodi Academy rectificarea datelor.
Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Puteți să va exercitati oricând acest drept prin transmiterea unui email la adresa contact@kodiacademy.com
3. Dreptul de a cere Kodi Academy ștergerea datelor.
Aveți dreptul de a cere Kodi Academy ștergerea datelor personale care va privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Kodi Academy are obligația de a șterge datele cu caracter personal care va privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
- Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
- Vă exercitați dreptul de opoziție, în condițiile descrise la dreptul de opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea.
- Vă exercitati dreptul de opoziție cu privire la utilizarea datelor dvs. în scopul marketingului direct.
- Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului în temeiul legislației europene sau naționale
Puteți să va exercitati oricând acest drept prin email la adresa contact@kodiacademy.com sau la adresa București, Sector 6, Str. Iuliu Maniu Nr. 74-76, Bl. 5, Sc. A, Ap. 32 .
4. Dreptul de a cere Kodi Academy restricționarea prelucrării.  
Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele condiții:
- Dacă contestați exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care să ne permită să verificăm exactitatea datelor
- Dacă prelucrarea este ilegală, și nu v-ați exercitat dreptul de ștergere, aveți dreptul de a solicită restricționarea prelucrării
- Dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța
- În cazul în care v-ați opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării va vom informa înainte de ridicarea restricției.
5. Dreptul la opoziție
În orice moment aveți dreptul din motive legate de situația particulară în care va aflați, de a va opune prelucrării datelor dvs. personale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu excepția cazului în care avem motive legitime și imperioase, pe care le vom dovedi, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor drepturilor și liberaților dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.
De asemenea, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsură este legată de marketingul direct respectiv.
Atunci când va opuneți prelucrării, în condițiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.
Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, adresată Kodi Academy, la adresa contact@kodiacademy.com sau prin poștă la adresa București, Sector 6, Str. Iuliu Maniu , nr. 74-76. Este posibil, în acest caz, să va cerem să va dovediți identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conformă cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedică divulgarea neautorizată a datelor.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și va vom transmite un răspuns în timp util.
Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prezența Politică de Confidențialitate a fost actualizată în luna iunie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifică periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflectă orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

CONFIDENȚIALITATE

Va asigurăm că datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, în condiții de securitate și confidențialitate. Am adoptat toate măsurile necesare, atât intern, cât și în ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicităm partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate și confidențialitate, în ce privește datele personale. În cazul în care, în baza consimtamântului dvs. comunicăm date terților, solicităm acestora respectarea cerințelor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

CONTACT

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări legate de prezența politică de confidențialitate, precum și de prelucrarea datelor dvs., va rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@kodiacademy.com sau să ne transmiteți solicitare scrisă la adresa București, Sector 6, Str. Iuliu Maniu, nr. 74-66.